Járulékos ártalmak

Szakrális szív egészségügyi szakmák kollégiuma

Tartalom

  szakrális szív egészségügyi szakmák kollégiuma

  Állami kitüntetések a nemzeti ünnepen — Kapcsolódó cikkek Kossuth és Széchenyi-díjak — A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta: DR. A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta: DR. HAJÓS BÉLA építőmérnök, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt műszaki igazgatóhelyettese, az egykori Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Sztatinok magas vérnyomás esetén vízügyekért felelős helyettes államtitkára a hazai vízgazdálkodás területi szerveinek rendszerváltoztatás utáni átszervezése, valamint a nemzetközi vízügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként; DR.

  HUSZÁR PÁL, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka a magyar református közösségeket sokoldalúan szolgáló egyházi közéleti, oktatói és publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencei magyarság hitének és identitásának megerősítésében vállalt szerepe elismeréseként; PROF.

  NAGY JÁNOS Széchenyi-díjas agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézetének egyetemi tanára, az egyetem korábbi rektora az agrár-felsőoktatás területén folytatott több mint négy évtizedes, kimagasló színvonalú kutatói és oktatói munkája, valamint a Debreceni Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét erősítő, sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként; NG SHIN EIN, a Szingapúri Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a magyar-szingapúri diplomáciai, illetve gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként; PALÁNKI FERENC, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői tevékenysége elismeréseként; DR.

  SZÉKELY JÁNOS, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke a katolikus egyház társadalmi tanítását valóra váltó, a roma kisebbséget önzetlenül felkaroló pontok a piócák magas vérnyomásért szolgálata, valamint a magyarországi vallási felekezetek közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként; DR. A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozata kitüntetést kapta: DR.

  SANDRA SÁNDOR nyugállományú orvos ezredes, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Reumatológiai és Fizioterápiás Szakrendelésének rendelésvezető főorvosa a lézer- és magnetoterápia területén elért jelentős kutatási eredményei, valamint a katonai egészségügyben végzett kimagasló színvonalú orvosi, oktatói és vezetői munkája elismeréseként. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitütetést kapta: DR.

  BAKOS JÓZSEF vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa a hazai szerves kémiai kutatások, azon belül a szerves katalízis és a királis szintézisek területén végzett, nemzetközileg is elismert munkája, valamint a tudományos tehetséggondozásban elért eredményei elismeréseként; DR. Észtországi Képviseleti Irodájának vezetője, Magyarország dél-észtországi tiszteletbeli konzulja az Észtországban élő magyarság identitásának megőrzése és a magyar-észt kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tiszteletbeli konzuli tevékenysége, valamint a balti államokban működő magyar szervezetekkel folytatott sokoldalú együttműködése elismeréseként; BÁRÁNY ÁRPÁD olimpiai és világbajnok párbajtőrvívó, versenybíró, szakedző a hazai vívósport területén versenyzőként és sportszakemberként elért, világviszonylatban is kimagasló eredményei elismeréseként; DR.

  BARTHA ELEK etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének egyetemi tanára a néprajztudomány területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, lelkiismeretes oktatói és eredményes vezetői tevékenysége, valamint példaértékű tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként; DR. CINKOTAI JÁNOS közgazdász, nyugalmazott kormány-főtanácsadó, címzetes egyetemi docens, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának volt tagja a rendszerváltoztatást követően a hazai inflációs gazdaságpolitika kialakításában, illetve a piacgazdaságra való átállás körülményeinek megteremtésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint a közgazdaságtudomány területén folytatott kutatói-oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként; DR.

  Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora kiemelkedő tudományos, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint a kárpátaljai többnyelvűség nyelvészetiés nyelvpolitikai vonatkozásainak vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként; CSOM ISTVÁN olimpiai bajnok sakkozó, nemzetközi sakknagymester, sakkszakíró, nemzetközi versenybíró szakrális szív egészségügyi szakmák kollégiuma magyar sakksport nemzetközi rangját erősítő és a sportágat világszerte népszerűsítő, kivételesen eredményes sportolói, valamint sikeres edzői pályafutása elismeréseként; DR.

  HOFFMANN RÓZSA, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi államtitkára, volt országgyűlési képviselő a pedagógusi életpályamodell kidolgozásában, illetve a magyar pedagógusképzés megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint az oktatásirányítás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként; DR.

  KESZEI ERNŐ vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa a Nemzetközi Bologna Csoport magyarországi képviselőjeként hazánk nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztésében vállalt kimagasló szerepe, valamint a magyar felsőoktatás külföldi sikereihez a hallgatók és az oktatók mobilitásának elősegítésével hozzájáruló munkája elismeréseként; DR.

  LIKER ANDRÁS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete Limnológia Tanszékének egyetemi tanára, kutatócsoport-vezetője a madarak viselkedése és az urbanizáció közötti összefüggések vizsgálata területén elért, nemzetközileg is elismert kutatási eredményei, valamint a természetvédelem szempontjainak érvényesítésére is nagy hangsúlyt fektető oktatói-nevelői munkája elismeréseként; MIKOLAI VINCE pápai prelátus, címzetes prépost, főszékesegyházi kanonok, a Miskolc-Diósgyőr Római Szakrális szív egészségügyi szakmák kollégiuma Plébánia plébánosa az Egri Főegyházmegye és a helyi közösségek szolgálata, különösen a szegények felkarolása iránt elhivatott lelkipásztori pályája, valamint keresztény kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként; DR.

  SOMOS RÓBERT filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kar Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete Filozófia Tanszékének egyetemi tanára a filozófia- és vallástörténet, ezen belül a patrisztika területén végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a Kárpát-medencei filozófusképzésben és tehetséggondozásban, illetve a pécsi filozófiaoktatás megújításában betöltött szerepe elismeréseként; DR.

  SÓTONYI PÉTER, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikai igazgatóhelyettese a jövő orvosait saját látásmódjával és tapasztalataival oktató egyetemi tanári munkája, a betegekhez magas szakmai felkészültséggel forduló orvosi tevékenysége, valamint több évtizedes önkéntes mentős és karitatív szolgálata elismeréseként; DR.

  SPEIER GÁBOR vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa A biokoordinációs kémia tudományterületének egyik hazai megalapítójaként végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatómunkája, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként; DR.

  Kertészeti Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. GÖRGÉNYI ILONA jogász, a Miskolci Egyetem Állam- és Szakrális szív egészségügyi szakmák kollégiuma Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézetigazgatója és tanszékvezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének tanára a büntetőjog, a viktimológia, illetve a resztoratív igazságszolgáltatás területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő kutatói, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint eredményes egyetemi vezetői és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként; DR.

  Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet volt főorvosa Zala megye egészségügyi ellátása, különösen a Lentiben és vonzáskörzetében élők gyógyítása érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként; DR. IHÁSZ FERENC, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézet - Szombathely egyetemi tanára a sporttudomány, ezen belül a terheléstan területén végzett kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint a szakmai utánpótlás nevelésében és a szombathelyi sporttudományi kutatások nemzetközi rangra emelésében vállalt szerepe elismeréseként; ILLÉS ALBERT jezsuita szerzetes a Mindszenty József temetésén elhangzott beszéd - a fizikai megtorlást és az egyházi tevékenységtől való eltiltást vállaló - bátor terjesztése, keresztény elvei melletti példaértékű kiállása, valamint a rendszerváltoztatást szakrális szív egészségügyi szakmák kollégiuma a magyar jezsuita rendtartomány tagjaként szakrális szív egészségügyi szakmák kollégiuma lelkipásztori szolgálata elismeréseként; IVANKA PAVLOVA költő, műfordító a magyar kultúra bulgáriai népszerűsítését szépirodalmi remekműveink magas vérnyomás nyomás mit kell csinálni otthon nyelvre fordításával, illetve klasszikus szerzőinkről szóló publikációival szolgáló tevékenysége elismeréseként; DR.

  JÓZSEF televíziós bemondó, műsorvezető, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének tagja több évtizedes, kiemelkedő színvonalú műsorvezetői, riporteri és előadóművészi pályafutása, valamint a magyar nyelv ápolása iránti elhivatottsága elismeréseként; DR.

  NAGY GÉZA okleveles agrármérnök, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézete Vidékfejlesztési és Regionális Gazdaságtani nem önálló Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára a gyepgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén folytatott, nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói munkája, valamint kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként; NAGYTÓTHY-TÓTH Szakrális szív egészségügyi szakmák kollégiuma zeneszerző, gitárművész, az Amerikai Gitár Alapítvány alapítója és egykori igazgatója a magyar zenekultúra jó hírnevét erősítő, több évtizedes művészi pályafutása, több száz, gitárra és lantra írt darabot magába foglaló, gazdag zeneszerzői és -gyűjtői életműve elismeréseként; DR.

  PAPP TIBOR görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke az újonnan alapított egyházmegye intézményi rendszerének kialakításában és bővítésében vállalt szerepe, több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papi hivatást népszerűsítő, nagy hatású hittanári munkája elismeréseként; PÁSZTOR BAZIL TIBOR nyugalmazott görögkatolikus esperes-parókus, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend káplánja a maradandó közösségek létrehozása, valamint az egyházi épületek fejlesztése és igényes felújítása iránt elhivatott, több évtizedes lelkipásztori és tanítói szolgálata elismeréseként; DR.

  URBÁN LÁSZLÓ, a Mátrai Gyógyintézet főigazgató főorvosa példaértékű szakmai alázattal végzett, több mint három évtizedes orvosi munkája, valamint számos egészségügyi intézmény fejlesztését szolgáló vezetői tevékenysége elismeréseként; VAD ZSIGMOND GYÖRGY esperes, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora több évtizedes lelkészi, áldozatos közösség- és gyülekezetépítő munkája során az elesettek, a betegek és a hajléktalanok érdekében végzett önzetlen szolgálata, valamint a fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátását segítő intézmény létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként; DR.

  Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredének parancsnoka több mint három évtizedes szakmai, illetve vezetői munkája, valamint a hazai és a nemzetközi hadgyakorlatok tervezésében, szervezésében és irányításában vállalt szerepe elismeréseként; ZSIROS MIKLÓS ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Titkárságának vezetője több mint négy évtizedes katonai pályafutása során végzett példamutató szolgálati tevékenysége, valamint a katonai felsővezetők munkájának támogatásában vállalt szerepe elismeréseként.

  szakrális szív egészségügyi szakmák kollégiuma

  CSÓK SÁNDOR nyugalmazott szülész-nőgyógyász szakorvos, a paksi Család- és Nővédelmi Tanácsadó volt vezetője a paksi szülészeti ellátás fejlesztésében vállalt jelentős szerepe, magas színvonalú szakorvosi munkája, valamint fáradhatatlanul végzett család- és nővédelmi missziója elismeréseként; DR.

  Igazgatóságának elnöke, a somlóvásárhelyi Kreinbacher Birtok tulajdonosa a hazai bor- és pezsgőgyártás nemzetközi sikereihez hozzájáruló, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként; DR.