A buddhista út

Fej szív kezek egészségügyi zálog. játékok, sakk, hiba, fekete, királynő, őrült

Szabolcsi Hírlap, 1. A kis­ántánt mumusokat lát. Elhatározta, hogy egy idegen hatalom támadása ese­tén preventív intézkedéseket tesz a meg­csonkított Magyarország megszállására. Körös-körül szuronyerdőt állithatnak, repülők indulásával fenyegethetnek, fel­vonulhatnak határaink mentén, mi nem rettegünk.

fej szív kezek egészségügyi zálog nem szteroid gyulladáscsökkentők és a szív egészsége

Minden fegyverzörrenés, ami határainkon át hallatszik, csak forróbbá teszi a vágyat, csak izóbbá a lelkes el­határozás érzelmi feszítését. A nyíregy­házi diákifjuság lelkében azok a hírek, amelyek a kisantant megegyezéséről szólanak a harcravágyás izgalmát fokozták fel.

A buddhista út

Jó lenne, ha a bé­kés szándékot hangoztató szomszédok bátrabbak lennének, ha nem csörget­nének fegyvert, ha nem szítanák azt a tüzet, amely Trianon börtönében úgyis égetően emészti a magyar sziveket.

Amikor meg akarnak félemlíteni, ak­kor tesznek harciassá, ösmerjük a a csehet, a románt, a szerbet.

fej szív kezek egészségügyi zálog magas vérnyomás tünet nélkül

A csend­ben puskaropogással vitézgetnek, a fegy­verek mennydörgésében az eresz alá futnak. Simplic pk. I zr- Adar—Nizan 4.

A városi gőzfürdő egész héten át nyitva van. Kedden diéta diabéteszes magas vérnyomás esetén pénteken a nők részére. Budapest I. Bertha István szalonzenekara.

fej szív kezek egészségügyi zálog természetes vérnyomáscsökkentők

Nemzetközi vizjelzés. Déli harangszó, időjárás jelentés. Pontos idő, időjárás, vízállás.

fej szív kezek egészségügyi zálog lehetséges-e a magas vérnyomásban szenvedő mandarin

Hirek, élelmiszerárak. Halácsy Endre ifjúsági felolvasása. Időjelzés, időjárás, hirek. A földmivelésügyi minisztérium előadása. Fej szív kezek egészségügyi zálog J. Papp Miklós zongorázik. Gödöllői Vidák Józsi cigány­zenekara — 7.

Angol nyelvoktatás.

Az operaházi előadás ismertetése. A Kir. Operaház előadása. Budapest II. A szerkesztőség délután 3-tól 6-ig fogad. Perlmann Ilonkát eljegyezte Friedttiann József Budapest.

Gyakori megbetegedések

Minden külön értesités helyett. Kossuth-reályimná­zium kormányzótanácsának meg­alakulása. Kedden este tarlotta ala­kuló ülését ez ev. Kossuth-reálgimná­zium újonnan megválasztott kormányzó­tanácsa dr.

Bencs Kálmán felügyelő el­nöklete alatt.

fej szív kezek egészségügyi zálog a magas vérnyomás okai 35 éves nőknél

Ezen az ülésen jelent meg első izben Szohor Pál főjegyző, akit most választottak meg a tanács tagjává. Helyettes felügyelővé és a pénzügyi bi­zottság elnökévé dr. Szopkó Dezsőt, pénztárossá Kéler Gyula takarékpénz­tári igazgatót, a pénzügyi bizottság tag­jává Bertalan Kálmánt és Maurer Ká­rolyt, a tanács jegyzőjéve Máczay Lajos tanárt választották meg.

Az iskola ta­nácsa tegnapi ülésén pengő tandíj­kedvezményt nyújtott az arra érdemes szegény tanulóknak. A debreceni klinikán egy nyírbátori nap­számos két és fél éves leányán a maga nemében páratlan operációt hajtottak végre. A kislánynak teljesen kifejlődött kettős női szervei vannak. Ezen kivül az orvosi vizsgálat alkalmával más rend­ellenességet is fedeztek fel az orvosok a nyírbátori kisleányon, akit halálos vesegyuladás fenyegetett.

Hüttl Tivadar orvosprofesszor megoperálta az érdekes beteget, aki a kitűnően sikerült műtét után jól érzi magát. Hüttl tanár véle­ménye szerint az eset egyedülálló az orvostudományban. Nyíregyháza város polgármestere évi jelentésében az iparhatóság működését az alábbi érdekes fej szív kezek egészségügyi zálog ismerteti: Az elmúlt évben az I.

Kereskedelmi és piaci árusításra iparigazolványt. Összesen iparjogositványt. Ezzel szemben az Iparlemondás az elmúlt évben volt, az Ez a gazdasági viszonyok rend­kívüli romlásban leli magyarázatát.

játékok, sakk, hiba, fekete, királynő, őrült

Nagyobbszabásu ipari vállalkozás az Az épitő és rokonszakmákban im­már csaknem két éve tartó teljes pan­gás és rendkívüli munkanélküliség mindezideig nem enyhült, sőt ha lehet, még sulyosbbodott. S éppen miután ezen szakmák képesek legtöbb munkást és iparost foglalkoztatni; a munkanélkü­liek száma az előző évek adataihoz vi­szonyítva megsokszorozódott.

fej szív kezek egészségügyi zálog lehet-e enni magas vérnyomású csirkét

Igen nagy volt azoknak a száma, akiket jogosulatlan iparűzés miatt ki­hágási ügyosztályunk kisebb-nagyobb büntetésekkel sújtott. Igen sok nehézséget támasztott a mult évben az élelmezési munkások helyi csoportja azzal, hogy állami sütő­mühely ellenőrzést igyekeztek kierő­szakolni, annak ellenére, hogy a meg­tartott váratlan ellenőrzések során semmi olyan adat nem merült fel, mely ezen túlzott és az iparhatóság véleménye sze­rint zaklatás számba menő vizsgálati rendszer szükségességét igazolta volna.